เทคนิคคนประสบความสำเร็จคือคนที่มีความคิดอย่างไร?

ไครๆก็อยากประสบความสำเร็จในชีวิตใช่ไหม เป้าหมายทุกคนแตกต่างกันออกไป เช่นเป้าหมายอาจจะเป็นคนดัง หรือร่ำรวยเงินทอง มีเงินใช้ตลอดชีวิตจากการลงทุนเพียงครั้งแรก หรือการค้นหาความตื่นเต้นใหม่ๆ การท่องเที่ยวรอบโลก ซึ่งก็ล้วนจำเป็นต้องใช้เงินเป็นตัวแปรใช่ไหมละ แล้วความคิดของคนประสบความสำเร็จเค้ามีความคิดอย่างไร?

  1. เค้ากล้าที่จะไม่เดินตามคนอื่น ยอมเสียงอะไรที่คนอื่นบอกว่าเป็นไปไม่ได้ในชีวิต เพราะคนอื่นเค้าอาจจะคิดคนละแบบกับเรา ถ้าเราเห็นช่องทางที่เราทำได้ดี ก็จงทำมันซะ
  2. การวางแผน ข้อนี้สำคัญเพราะการก้าวอย่างก้าวกระโดดนั้น ควรจะมีแผนรองรับสำหรับความผิดพลาดในอนาคตเสมอ
  3. ทีม การทำงานได้ดีนั้น คุณต้องมีทีมที่ดี ออกความคิดเห็นร่วมกัน ช่วยกันหาทางออกของปัญหา และคิดสิ่งใหม่ๆ
  4. ความคิดที่จะลงทุน การทำอะไรต้องคิดถึงต้นทุนให้ดีๆ การลงทุนที่เหมาะสมต่อผลกำไรที่ได้คืนมาหรือไม่
  5. ความโดดเดี่ยว การดำเนินงานที่ดีนั้น ต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างดี ประสานงานเข้ากันเข้ากับคนง่าย
  6. ทันโลก ความคิดที่จะมีไอเดียใหม่ๆนั้นคุณต้องศึกษาเทรนใหม่ ไม่นำเทรนเก่าแก่มาใช้จนหมด เพราะของเก่าก็คือของเก่า หมดความตื่นเต้นแล้ว